O2:214

 
(Rubrik:)       Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                     Tunner      Laaß
 
      1    Kijl är 2 hemman            
            Skattegården skatte           1
            Vtsäde i brukat   3 1/5                           
                         obrukat  1 3/5                           4 4/5
            Höö                                                                     25

      2    Lilla Kijl crone                  ¼
            Vtsäde i gierdet A  1 7/10
                          gierdet B  1 9/10                       
                          wreten C     7/10                       4 3/10

            Ensäde, till båda hemmanen swartmylla och stenig åker.
            Höö                                                                     15
            Skog till giersle, timber, och brennemark.
            Mulebete gådt, och finsz inga andra lägen-
            heter till forbemältte¹ hemmanen.


(Karttext till 1 Kil:)

Barande² hård walz eng
Bettz hage
Vtmarcken på alla sidor
Sanck skogz eng 
Hårdwalz eng

(Karttext till 2 Lilla Kil:)

Bettz hage
Hårdwalz eng
Scala ulnarum


¹ forbemältte dvs. förbemältte
² Barande dvs. Bärande