O2:215-216

 
(Rubrik:)         Ååsz haradt¹    Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunner      Laß
 
            Kreklunda är 2 hemman              
     1     Skattegården skatte            1
            Vtsäde i gierdet   7 3/20                          
                         wreten     13/20                            7 4/5
            Höö                                                                     20
            Noch en bytzäng med Bondarp
            och är mäd 3 noterat  Höö                                      1
            En bytzäng med cronegården
            och är mäd 4 noterat  Höö                                      1
            Hunble gårdz stenger  500
            Quarn gångande årligen.
     2     Cronegården crone             ½
            Vtsäde alz                                              5
            Ensäde,  swartmylla och sugiord.
            Höö                                                                     15
            Skog til giersle, timber, och brennemark nötorfftig²
            Mulebete gått


Notarum Explicatio                                  Vtsäde       höö
                                                                     Tunner      Laß
 
            Bondarp crone                    ½
            Vtsäde alz                                              3 1/2
            Ensäde, swartmylla, och mooiord.  
            Höö                                                                     12
            En byttzäng med skattegården
            i Kryklunda  Höö                                                   1
            Skogh till giersle, timber, och brenne-
            mark nötorfftig. Mulebete gåt.
            En äng wed Eßpery noterat
            folio 212   Höö                                                       2
            numero
            (Karttext till Kröklunda:)

Hårdwalz eng
Här tager Howalisz4 agor5 wed
Hård walz eng
Betz hage
Vtmarkan möter på denna sydan
Väster
Noor
Öster
Soder6
På denna sidan tager Hukebackasz ägor wed
Hård walz eng
Liung och barisz7
Här möter Jerskullas ägor


(Karttext till Bondarp:)

Hårdwalz eng med liung och bärisz
Sanck eng
Bettz hage
Scala ulnarum


¹ haradt dvs. häradt
² nötorfftig skrivet av annan hand
³ från En äng till numero 3 skrivet av annan hand
4 ändrat till Hofvalisz
5 agor dvs. ägor
6 Soder dvs. Söder
7 Barisz dvs. Bärisz