O2:218

 
(Rubrik:)          Gingrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsäde       Höö
                                                                      Tunnor      Lasz
 
             Bräkåsz skatte            1                 
             Vtsäde, alz ensäde, swartmylla            12 1/5 
             Höö                                                                     25
             En bytzeng med Breagården  Hö                            2
                         Noterat folio 126
             En byttzeng med Gunarp¹ Höö                                  4
                         Noterat med folio 126
             Noch en äng wed Öna belägen 
             Noterat folio 126  Höö                                           5
             Noch 5 ängefiellar wed Runarp
                         Noterat folio 219
             belägen Höö                                                         11                   
             2 änge fiellar *Hööt är inreknat                                      i  *  
            #mäd gården och finsz noterat folio 221         Höö    2    Wed Gunarp
             Humblegårdz stenger om  600                                       och är med
             Skog till timber, giersle och                                            Numero 5 <noterat>
             brennemark, mulebete gåt.                                             Höö 2 Laß²

       2    Är en ängefiäl til
             Stompn, spesificerat,
             folio 221
             Höö                1½ laß
       3    Är 3 ängefiellar til
             Bålåsz, spesificerat,
             folio 221 Höö   2 laaß
             och är på gården
             inreknat.
       


(Karttext:)


Hård walz eng med ekeskog
Hukebackas ägor
Bettz hage
Frelsze
Swart mylla iord
På denna sydan möter Stompnens ägor
Vthmarkan möter på denna sydan
Hårdwalz eng 
Noor
Öster
Söder
Hård walz äng
Hårdwalz engiar
På denna sydan möter Gunarpa ägor
Scala ulnarum.


¹ u skrivet över raden
² skrivet till vänster om Notarum Explicatio