O2:219-220

 
(Rubrik:)        Ååsz häradt     Ginngrin sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                   Vtsäde       höö
                                                                      Tunner       lasz
 
      1     Runarp skattehemman        1                 
             Vtsäde i gierdet   9 2/5                             9 3/5
                           wreten     1/5
             Ensäde, swartmylla, och stenig åker.
             Hårdwalz höö                                                      10
             Maa höö                                                             10
             En eng med Öna noterat folio126  Höö                 5                              
             Noch en bytzeng med Bålåsz och Gunarp wed Öna  Höö          5                             
             och är noterat folio 126
       2    är 5 ängefiellar till Bräkåsz  Höö                          11
             Specificerat folio 218
       3    är en ängefiäl till Stompn i Gingrin  Höö                  4
             och är Spesificerat folio 221
       4    är 2 ängefiellar till Bålåsz  Höö                               3
             Spesificerat folio 221                  
       5    är en ängefiel till Gunarp  Höö                                 1
             Spesificerat folio 221                            
       6    är 3 byttz ängiar till  Bålåsz och Gunarp   Höö huartera                   4
             Spesificerat folio 221
             Forbemältte gård haffwer humblestenger om  800     
             Quarn gångande årligen, almennig sockne-
             skogh på Örskog, till timber, giersle och brenne-                                           
             mark nötorfftigh. Mulebete gått.                                             (Karttext:)

Frelsegårdz ägor
Maa och s<t>arbottz engiar
Bettz hage
Hard² walz eng
Här tager Önnasz ägor wedh
Stenbacke
Vthmarkan på alla syder.
Frelsze maa
Frelsze maa
Bettz marc
Väster
Noor
Öster
Söder
Här moter³ Finnekumblasz ägor
Scala ulnarum


¹ hard dvs. hård
² moter dvs. möter