O2:22  

 

(Rubrik:)      Ååss häradt                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsade     Höö
                                                           tunner     Laaß
 
    1      Ryagärdit crone         1
                 Ensäde svart mijlla och stenug
                 jordh
                 Vtsäde                                   7 4/5
                 Höö                                                    16
                 På vtmåßer staar                                 10
                 Noterat folio 21¹
                 quarn gångande höst och wåår
              Humble gårdz stenger till 400
                  Mulebete och brännemark nö-
                  torfftig
                 

     2      En eng till Lille gården i Hag-
             gerydh² specifiserat folio 19
     3      Noch en eng till Behgtz
             gård i Häggerydh specifiserat
             folio 19(Karttext: )  

Betz hage
Svart mylla
Ödeß åker
Vtmar kan
På denna sijdan möter Kockahimtz egor
Hård walz engh
Små staarbååtz engh
Sanck käärr
Sanck käärr engh
Hårdh walz engh
Skogz backe
Här möter vtmarkan.
Wäster
Noor
Öster
Söder
 ¹ denna rad tillagd längre ner i Notarum explicatio.
² Haggerydh dvs. Häggeryd