O2:23 

 

(Rubrik:)       Kijråckra Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsäde     Höö
                                                           tunner     Laaß
 
    1      Kåcka hemmet crone   ½   
                 Brukas till Rya giärdet.     
            Och är obygdt. Åker brukas stör-
                 partän i enge vall.
                 Vtsäde alz                              2 1/10
                 Hård valz eng och                                                    
                 sanck maa engh. Höö                           16
                 En vtmåse ähr inräck-
                 nat med Rya giärdes eng
                 Höö till                                                  6
    2      En engh till Lille gården i
                 Häggeryd Specifiserat
                 Folio 19 
                 Mulebete nötorfftigt(Karttext: )  

Quarn
Betz hage
På denna sijdan möter Häggerydz engh
Sanck maa engh
Vthmarkan
Hårdh walz engh med eek och haßle skogh
Träsk
Här möter Kijeråkers egor
Wäster
Noor
Öster
Söder