O2:24-25 

 

(Rubrik:)      Ååss häradt   Kyråckra Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
           Kijråker¹ ähr 2 hemman
             Vtsäde till båda gårderna          13 3/5       45 
                Ensäde sand och mull iordh
    1        Miekelz gård crone      1
                 Vtsäde alz                              5 1/5
                 Hård och mås höö                               20                       
    2        Stompnen     crone      1
                 Vtsade alz                              8 2/5
                 Hård och mås höö                               25  
                 Mulebete nötorfftigh
                 Skog till brännemark och finß
                 jnga andra lägenheter till
                 förbmältte hemman(Karttext: )  

Här möter Kockahimes egor
Wäster
Noor
Ost
Söder
Betz mark till båda garder
Sank engh med små busker
Hårdh walz engh medh ek och haßle skogh
Goder engh
Backe
Sand åß
Hårdh walz engh
Traask, käär och mooraaß
Måße och staarbåtz
Sand mylla och öhr iord
Måße och staar båtz engh
Här möter vtmarkan
Sand ååß
Bako²
På denna sijdan möter Siös egor¹ Kijråker är ändrat till Kieråker.
² Bako fel för Backe?