O2:26 

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Kyråcker Sochn                   
                   
                                                                                   
 Notarum Explicatio                     
 
           Siöö skatte                            1
           Vtsäde alz                             10 1/2  tunna
           Hård valz höö Laaß               8
           Staar och maa höö Laß          16
           Quarn gångande hööst och
           vår      
         Humblegårdz stenge 600  
           Mulebete nötorfftigh
           Bränna till vedh liten 
           Och finß inga andra lä-
           genheter till förbemältte
           hemman(Karttext: )  

Sanck maa och staar båtz 
Hårdh walz engh medh biörke skogh
På denna sijdan möter Kijeråkerß byß ägor
Halla grund
Dam
Quarn
Skön wallz engh
Betz hage
Sand och örr jord
Sanck staarbåtz engh
Onyttig måße dy och mooras
Betz hage
Här möter Roßendalz ägor
Här tager Wångas ägor wedh.
Wäs<t>
Noor
Öst
Söder
Vhtmar kan
Vångas hage