O2:28-29

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt  Wånga Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
<1>  Backebol  Ba<...>ll¹ skatte hemman   1
                Vtsäde alz                              14 1/2        
                Höö                                                      30

  2         Jonstorp crone                  ½
                 Vtsäde i giärdet                       6 3/5
                 Vtsäde i vreten                           3/5
                 Höö                                                       8                      
             3 enge fiällar till Stompnen i
                 Wånga Specifiserade
                 Folio 30
                 Hård valz höö                                        2  
                


(Karttext till Backabo:)  

Skön walz engh
Här tager Wångas egor
Hård walz engh och stenug mark
Staarbåtz engh
Träsk och måß engh
Vtmar kan
Svart mylla
Steen kulle
Stenbacker och enemark brukas några parker till engh
Hårdh walz engh
Steenug och sanck engh


(Karttext till Jonstorp:)

Suart mylla
Sanck tuff engh
Betz mark
Här möter Räffwekes egor
Betz hage
Sanck maa engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Scala ulnarum
 

 

¹ Backebol skrivet av annan hand. Det ursprungliga namnet är oläsligt p.g.a. hål i pappret.