O2:30

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt  Wånga Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsade     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
   1       Stompnen i Vånga
                crone hemman           1
                Vtsäde alz [alz]                         4 4/5        
                Höö                                                      10
    2        3 engefiällar på
                 Backebolz affritning
                 Noterade Folio 28
                 Höö                                                       2                      
             Emu¹ på Räffuekes affrit-
             ningh noteradt folio 33
                 Höö                                                       2  
             Mulebete nötorfftigt
             Brännemark liten               (Karttext: )  

Tuff engh
Här tager frälßegårdernas ägor wedh
Svart mylla jord
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hård walz Eng
År 1644 af Kiettil Claeson²
Scala Vlnarvm
 

¹ Emu fel för Eng?
² denna rad skriven av senare hand.