O2:31

                          
                  
 
Åås häradt Möhne sochn
medh effter skriffne hemmen och
byar. Ähro affmätte och affritade
                                                                 
       Räfweke¹                               folio      32
       Klacke                                 folio      35
       Möhne                                  folijs     36
       Skattetompta och Giffarp      folio      38,  39
       Trälunda                               folio      40
       Siöarp                                  folio      42       


¹ skrivet av senare hand, ursprungliga namnet överstruket