O2:32-33

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Möne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
           Räfweke ähr 4 hemman
              Vtsäde till hele bijen                 34 1/5       72
              Ensädes iord och myket
              stenug åker.    
    1     Runnegården skatte          1
                Vtsäde i giärdet A                    6 3/5  
                Vtsäde i giärdet B                    4 2/5  
                Vtsäde i vreten C                        3/10
                Humblegårdz stenger om¹ 100
                Höö                                                      20
    2     Suen Bängtz gård skatte   1
                Vtsäde i giärdet A                    3 3/5  
                Vtsäde i giärdet B                    3   
                Vtsäde i vreten C                        3/10
                Hård val samheng höö                           16
                Humblegårdz stenger om¹ 300
    3     Östergården skatte           1
                Vtsäde i giärdet A                    8 
                Vtsäde i giärdet B                    2  
                Höö                                                      20
                Humblegårdz stenger om¹ 200
    4     Sketnabäck crone            ½
                Vtsade² alz                               6 
                Höö                                                      16
                Humblegårdz stenger om¹ 200
                Mulebete nötorfftigt och
                myket stenugh marck        
                Brännemark och giärzle-
                skoogh nötorfftigh
    5        En eng till Stompnen i
              Wånga specifiserat folio 30
                


(Karttext: )  


Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz hager
Staar båtz engh
Möket stenugh iord
Här möter Backebos egor
På denna sijdan möter vtmarkan.
Kåll gårdh
Tuff engh
Byßens tåå
Hård walz engh
Svart mylla iordh
Skön walz eng och tuff engh
Hård walz engh
Betz mark
Stenugh betz mark med enebusker öffwer växit
Wångas ägor
Måß kiärr och staarbatz³ engh
Träsk och käär
Träsk käär och mooraas
Här möter Mööneß egor
Här tager Bulstorps egor wädh
Scala ulnarum¹ skrivet av annan hand över raden
² Vtsade dvs Vtsäde
³ Staarbatz dvs. Staarbåtz