O2:35

 

(Rubrik:)      Mööne sochn                   
                   
                                                                                   
 Notarum Explicatio                      Vtsäde   Höö
                                                           tunner   Laß
           Klacke skatte himman        1
           Ensädeß jord.
           Moo och möket stenugh
           öörjord
           Vhtsäde alz                                  7 2/5  
           Höö                                                        16
           Hårdwall och maa 
           engh.                              
           Mulebete, och skogh
           till bränna, nötorfftigh.
           Och finß inga lägenhe-
           ter, till at förbättra him-
           manet medh.(Karttext: )  

 
Hårdh walz engh medh biörke skogh och tuffwugh engh
Staar och måß engh
Sanck engh
Betz ha ge
På denna sijdan möter Yelandas egor
Vhtmark
Klacke
Klackes egor
Gränbac ke
Wäster
Noor
Öster
Söder