O2:38

 

(Rubrik:)      Åass häradt                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
             Skatte Tompta ähr 2  
             hemman
             Vtsäde till båda hemman           12 3/5
                 Ensädes jord, suart myl-
             la, och stenug åker
    1       Skatte Tomptan crone    ½
             Vtsäde i giärdet                           7
             Vtsäde i vreten A                            3/5      
             Höö                                                         20
    2       Skatt Tompta skatte     ½
             Vtsade¹                                       5
             Höö                                                         10 
             Mulebete, giärzle, och 
             brännemarck.
             Och fins jnga andra
             lägenheter till forbemältte
             hemman               (Karttext: )  


Här tager vtmarkan
Mååß och kiärr engh
Här möter Korßgiärdiß ägor
Tuffugh engh
Svart mylla och möket stenugh åker
Stigz egor
Vtmarkan
Waster²
Noor
Öster
Söder


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² Waster dvs. Wäster