O2:40-41

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Mööne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
             Trälunda är 2 hemman
             Vtsäde till båda gårder-             21 7/10      65
             na
    1       Päder i Trälunda skatte   1
             Vtsäde i giärdet                         13 3/5
             Vtsäde i vreterna                         1 9/10     
             Hårdh walz engh och mås
             Höö                                                         40
             Humble gårdz stenger om¹ 1000
    2       Frälse gården ibidem       1
             Vtsäde i giärdet                           5 7/10
             Vtsäde i vreterna                            1/2     
             Hård vall maa och måß ängh³
             Höö till2                                                     25
             Humble gårdz stenger om4 1000
             Fiske vatn till båda
             hemmanne i Wye siöö gått.
             Mulebete godt giärzle  
             och brännemark
             nötorfftigt och fins inga
             andra lägenheet.             (Karttext: )  


Här möta Giffwarps ägor
Betz haghe
Betz mark
Här tager vtmarkan wedh
Hård walz engh
Sanck staarbåtz engh
Noor
Öster
Söder
Onyttig måße
Hård walz engh med haßle skogh
Steenug mark
Hård wall och tuff engh
Betz hage
Staar och maa engh
Onyttigh måße
Staarbåtz och röör måß
Lade gården
Steenbacke
Hårdh walz engh med biörk och eek
Skönwalz engh
Sanck engh
Kulle
Måße
Wijen Lacus
Staar och maa engh
På denne sijdan möter Redwägz häradt
Kiälra


¹ r om tillagt av annan hand
² till tillagt av annan hand
³ ängh  tillagt av annan hand
4 om tillagt av annan hand ovanför raden