O2:42

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Mööne sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
             Siöarp skatte  1
             Vtsäde i giärdet                         16
             Vtsade i vretern AB                     4/5      
             Star och maa höö                                     60
             Ensädes iord. Suart
             mylla, myket stenugh
             åker
             Humble gårdz stenger om¹ 1000
             Fiske vatn i Vye Siöö gått²
             mulebete nötorfftigt 
             Brännemarck till vedh
             och giärzle, och fins
             jnga andra lägenheter (Karttext: )  


Betz hage
Hårdh walz engh med eek och haßle skogh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Vtmarkan
Stenugh engh
Svart mylla moket³ ste nugh iordh
Sanck engh
Haßle skogh och hård walz engh
Träsk kärr och måße engh
Onyttigh maße4
Enebacke
Sanck och tuffwogh engh
Sanck starbåtz engh
Wye Lacus
Vtmarkan.
¹ om tillagt av annan hand ovan raden
² gått tillagt av annan hand
³ moket dvs. möket
4 maße dvs. måße