O2:43                       

                  
 
Åhs häradt Hälsta sochn
medh effterskreffne byar och hemmen 
ähro affmätte och affritade

                                                                 
       Kiäringååsz                              folio      44
       Kråckhult                                folio      46
       Gislarp                                     folio      47
       Elmestad                                 folio     48
       Kathöög                                  folio      50
       Hälsta                                      folio      51
       Brunstorp                                folio      55
       Stora gården i Wäby                folio      56
       Haallanda                                folio      58
       Kiärragiärdit                            folio      59
       Lars Arffuedz gård i Wäby och
       Hallabolit                                 folio      60