O2:44-45

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
        Kiäringååsz skatte            1
             Vtsäde i giärdet                          4
             Vtsäde i vreten                              2/5  
             Ensäde suart mylla stenugh
             och hallegrund åker. 
             Hård valz höö                                              4
             Staar och måsz höö                                    20
        Men somliga åhr bärgiaß jntet
        måsarna för vätska skull.
             Mulebete godt. Timber-
             skoog till giärzle och brän-
             nemarck, nötorfftigt, och
             fins inga flere¹ lägenheter,
             till forbemältte hemman.(Karttext: )  


Här tager Kråkeboß egor wedh
Här tager Gamblestorps egor 
Betz hage med gränskogh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Träsk kiärr och moras
Träsk och mooras
Skön wallz engh
Skogz backe
Hård wallz engh
Grän skog och stenugh betz mark
På denna sijdan möter vtmarkan
Här är Hälstadz utmåßer
Måße och små staarbåtz eng
Stenbacke
Tuffugh mååße
Stenvgh backe
Grän skogh och sten backe
Måß engh
Kåål gård
Betz hage med skog och stenugh mark
Onytigh måße
Wthmåßer som är på vtmarkan belägna
Scala ulnarum


¹ flere skrivet av annan hand