O2:46

 

(Rubrik:)      Ååss <häradt>           
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Kråchult crone             1
             Vtsäde i giärdet                           7 3/5
             Vtsäde i vreten A                          1/2  
             Ensädes iord, Suart myl-
             la och stenug åker
             Höö                                                          16
             Tarffue skog till giär-
             sle, och brännemarck nötorfftig
             och fins jnga flere lägen-
             heter (Karttext: )  


Tuff engh
Onyttig måße
Betz mark
Måße och staar båtz engh
Skön wallz eng
Svart mylla iord
Maa och staarbåtz engh
Betz hage
Betzmark med grän skogh
Måße engh
Skogh och stenug betz mark
Vtmarkan
Vtmar kan
Måße och starbåtz
Här möter Gamblestorpa ägor
Wäst
Noor
Öster
Söder