O2:47

 

(Rubrik:)      <Ååss> häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Gislarp crone                1
             Vtsäde alz                                  4 4/5  
             Hård val-, och star höö                             12
             Ensäde, sandmylla, och
             stenug åker.
             Mulebe<te> nötorfftigt.
             Skog till giärzle, och
             brännemarck, och finß
             jnga andra lägeheter 
             till förbemältte hemman.(Karttext: )  


Scala ulnarum
På denna sijdan möter Piukarpa egor
Hård wall engh
Kulle
Steenbac ke
Kåål gård
Sten backe
Maa engh
Gamblestorpa ägor
Tuff engh
Sanck staarbåtz engh
Vtmarkan
Betz hage
Här möter Gamblestorps egor
Wäster
Noor
Öster
Söder