O2:48-49

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Elmestadh ähr 3 hemman
             Vtsäde till helle byen                 22 2/5       65
             Ensäde myket stenug suart
             mylla iord
    1    Anders gård i Elmestad crone 1
                 Vtsäde alz                              6 4/5
                 Hård och starbåtz höö                          20
                Quarn gångande hööst och vår
    2    Peder Persons gård crone        1
                 Vtsäde i giärdet                              7
                 Vtsäde i vreterna                               3/5
                 Hård val och star höö                           25
    3    Peder Gunnersons gård crone  1
                 Vtsäde alz                              8
                 Hård vall och staar höö                        20
                 quarn gångande hööst och våår
                 Humble gårdz stenger om¹ 600
                 Mulebete godt, Almaningz²
                 sochne skog, på Wäster skog.
    4    Ähr tuå frälse enger till Elmestad
                 Fiske vatn till förbemältte by i Ömren medelmåtigt³.(Karttext: )  


Scala ulnarum
Här möter Elmestadh frälze egor
Tuffwug hårdh walz engh
Betz haghe
Vhtmarkan
Hårdwall och tuff engh
Sand mylla
Svart mylla jord
Staar och måß engh
Tuffwogh engh
Betz hage
Här tager Hälstadhz egor
Svart mylla iord
Hårdh walz och möket tuffwogh engh
Quarn
Quarn
Starrbåtz engh
På denna sijdan moter Höffz egor
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ r om tillagt av annan hand.
² Almaningz dvs Almäningz
³ medelmåtigt tillagt av annan hand.