O2:50

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Kathögh crone hemman    1
             Vtsäde i giärdet A                      4 1/2
             Vtsäde i vreten B                       1 1/5
             Vtsäde i vreten C                       1 1/10
             Hård valz höö                                           25
             Ensädes iord, möket hallae
             grund åker.
             Humblegårdz stenger om¹ 600
             Mulebete och brännemark
             nötorfftigt. Almäningz
             sochne skog på Wäster
             skog. till timber och giärzle.
             Fiske vatn i Ömren godt.
          D är 2 engefieler till Elme-
          sta frälze gård(Karttext: )  


Scala ulnarum
Vtmarkan
Här möter Elmestadz enger
Hård walz engh möket tuffwogh
Tuffwogh hårdh walz engh
Skön wall engh
Hård walz engh
Betz ha ge
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ r om är tillagt av annan hand