O2:55

 

(Rubrik:)      Hästa¹ sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Brunstorp ähr 3 hemman
             Vtsäde till hele byen                  20           48
             Ensäde, suart mylla,
             myket stenug åker.
    1    Öster gården frälse            1
                 Vtsäde alz                               5 1/5
                 Hård valz höö                                      16
                 Humblegårdz stenger om 600
    2    Mällan gården skatte         1
                 Vtsäde i giärdet                       9
                 Vtsäde i vreten                           2/5
                 Hård valz höö                                      16
                 Humble gårdz stenger om 1000
                 En eng på Stora gårdz
                 affritning i Vääby
                 noterat Folio 57
                 Höö                                                      4

                                                                Vtsäde   Hö
                                                                
tunna    Laß
    3    Suen i skatte gården           1
             förmedlat i                      ½
                 Vtsäde brukat                          4 4/5
                 Vtsäde obrukat åker                   3/5          
                 Höö                                                    16
                 Humble gårdz stenger om 600
                 Mulebete, timber skogh
                 giärzle och brännemark nötorfftig
    


(Karttext: )  


Betz hage
Tuffwog hårdh wallz engh
Tuffuogh engh
Måß och tvff engh
Ensade² svart myl la och stenug åker
Tuffuogh engh
Skön valz engh
Här möter Snuggeß egor
Stenugh hårdh walz engh medh små busker och tuffuogh engh
Skön walz engh
Betz hage
Maa och små star engh
Stenugh engh
Här tager vtmarkan¹ Hästa dvs Hälsta
² Ensade dvs. Ensäde