O2:56-57

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
             
           
    1    Storegården i Wäby skatte   1
          noch en skattetompt ränter
          smör                                 2 lispund
          Egorna b<r>ukas vnder gården
          och vet ingen att skielia tomptans¹
          egorna ifrån gårdzens egor
                 Vtsäde alz                              17
                 Hård val star och maa höö                    50
               7 enge fiällar till finas igen
                 noterade Folio 60 och 61
                 Höö                                                       5
                 Humblegårdz stenger om 2000
                 Ensades² iord suart mylla, och
                 halle grundh åker.
                 Fiske vatn i Biörke Siöö.
                 Mulebete gåt³ skogh till timber,
                 Och giärzle, nötorfftigt.
    2    En engh till Pastoris gård
          i Hälstad Specifiserat Folio 53       
    3    En engh till Brunstorp Specifiserat
          Folio 55
          Hård val och mås höö                                    4(Karttext: )  


Kåll gård
Skön wallz
På denna sijdan möter Österbos egor
Betz hage
Svart mylla halle grunt
Scala ulnarum
Staarbåtz engh
Tuffwugh engh
Hårdwallz engh med ekeskogh och biörke skogh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz hage
Sa<n>ck maa engh
Hård walz engh med häßle
Sa<n>ck mååß och tuff engh
Här möter vt markan.
Hårdh wallz engh 
Vtmåße
Hårdh walz eng
Här tager Salunas egor wedh


¹ ans tillagt av annan hand
² Ensades dvs Ensädes
³ gåt tillagt av annan hand