O2:58

 

(Rubrik:)      Ååss haradt¹                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Hallanda crone             ½
             Vtsäde i giärdet                          3
             Vtsäde i vreterna A                    2/5
             Hård vall och maa höö                              16
             quarn öde fordom gångande
             hööst och wåår
             Skogh och mulebete nötorfftig.
             Fiske vatn i Biörke Siöö gått.²
         


(Karttext: )  


Scala ulnarum
Skogh backe
Vtmarkan på alla sij der.
Maa och staar båtz
Steenbacker och onyttigh mark
Maa engh 
Biorke Lacus
Skön wallz engh
Betz hage
Skön wallz engh¹ Haradt dvs. Häradt
² gått tillagt av annan hand