O2:59

 

(Rubrik:)       Hälsta sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Kiärra giärde crone             1
          förmedlat i                          ½
             Vtsäde alz                                  3
             Hård valz höö                                           6
             Star och maa eng höö                             14
             När väte åhr ähra
             bärgiaß måsarna intet
             Mulebete gåt¹. Skogh till
             giärzle och bränne-
             marck, nötorfftigh.
         


(Karttext: )  


Här möter Danarpa egor
Eene backe
Här tager Åstarpa måßer
Måß och staarbåtz engh
Een och steenbacke
Betz hage
Sanck tuffwugh eng
Här möter vtmarkan
Wäster
Noor
Öster
Söder


¹ gåt tillagt av annan hand