O2:6   

 

(Rubrik:)      Åås Häradt                   
                   
                                                                                   
   
           Vthmåse till Döffuene specifiserat
           folio 3 huilka måsar bärgias
           Jntet vtan när törkåhr
           ähr
           Höö till 40 laß
           och ähr med byen jn-
           räcknat

    

(Karttext: )

På denna sijdan möter Häggerijgh egor.
Här möter Falan
Vhtmåße
Stenugh backe
Stenbacke