O2:63                 

                  
 
Åhs häradt Murumme sochn.
Medh effter skreffne byar och hemmen 
ähro affritade och affmätte.

                                                                 
       Murum                                     folio      64
       Myrarp och Gubberydh           folijs      66. 67
       Sölffaarp                                  folio      68
       Gietaryggen                              folio      70
       Rijszit¹                                      folio      71
       Rya                                          folio      72


¹ it skrivet av annan hand