O2:64-65

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Murumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Murum ähr 2 hemman
             Vtsäde till båda gårderna           19 9/10     60 1/2
             Ensäde, suart mylla, och stenug
             åker.
    1    Murum skatte hemman        1
                 Vtsäde alz                             10 2/5
                 Hård val, och star höö                          16
                 Maa och¹ fräken båtz eng höö               12
    2    Kyrkiobärgh crone hemman 1
                 Vtsäde alz                               9 1/5
          #     Hård val och fräkenbåtz eng                  32      #   2 Engefiällar
                 Humble gårdz stenger om 400                          whed Sölfvarp
                 Quarnar tuå gångande höst                                    Noterat
                 och wåår.                                                             folio 68
                 Tarffue skog till timber                                           höö  2 Laaß²
                 giärzle nötorfftigt.
                 Mulebete godt.                                                
    3     ähr en åker till Muruma kyrckia.
                 Vtsade³                                      3/10
                 Höö                                                         1/2
    4     Ähr ägor till Aaplebärg en
           frälzse gårdh(Karttext: )  


Tuffwogh engh
Här tager Halarpa egor wedh
Scala vlnarvm
Quarn
Vhtmarkan
Quarn
Betz hage
Skön wallz engh
Betz haghe
Hårdh walz engh 
Wäster
Noor
Öster
Söder
Tuffwogh engh
Sanck maa och star båtz
Här möter Aplebärgs egor
På denna sijdan möta Mijrarpa egor
Författad år 1644 af Kjettil Claeson4
¹ och skrivet av annan hand
² till vänster om Notarum Explicatio
³ Vtsade dvs. Vtsäde
4 skrivet av senare hand