O2:66

 

(Rubrik:)      Ååss häradt                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsade¹     Höö
                                                            tunner       Laß
 
          Myrarp crone hemman        1
             Vtsade¹ alz                                10 
             Staar och fräkenbåtz höö                            16
             Humblegårdz stenger om 400
             Quarn gångande hööst och wåår,
             på vtmarkan belägen.
             Brännemarck och mulebete nötorfftig.
             
             1644 Kjättel Classon²(Karttext: )  


Star och små star
Här tager Kyrkiobärgz egor
Små staar och tuffwogh engh
Steenug mark
Här möter Murumma egor
På denna sijdan möter Torpåßa ägor
Betz hage
Maa engh
Hård walz eng
Betz hage


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² skrivet av senare hand