O2:67

 

(Rubrik:)      Murumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Ecplicatio                         Vtsäde      Höö
                                                            tunner       Laß
 
          Gubberydh crone          ½
          Ensäde, sandhmylla, och moo-
          iord, möket stenugt.
             Vhtsäde alz                                  4 4/5 
             Höö                                                          12
             quarn gångande hööst och wåår,
             mulebete och skogh.
             ringa på vtmarkan¹
             Och finß inga flere lä-
             genheeter till himmanet at
             förbättra.
             
            (Karttext: )  


Scala ulnarum
Maa engh
Quarner 2 lijder till Eekekullen den ena quarnen lyder till Gubberyd
Hårdh wallz engh
Här möter Gietaryggens egor
På denna sijdan möter Jäßene häradt.
Onyttig måße
Tuff engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
År 1644 af Kjettil Classon²¹ på vtmarkan tillagt av annan hand
² skrivet av senare hand