O2:68-69

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Murumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsade¹     Höö
                                                            tunner       Laß
 
          Sölffarp ähr 5 hemman
             Vtsäde till helle byen                  43           113
             Ensäde, suart mylla, myket
             stenug åker.
    1    Haralz gård  crone            1
                 förmedlat i                 ½
                 Vtsäde i giärdet                        5 1/5
                 Vtsäde i vreten                            9/10
                 Hård valz höö                                          5
                 Måås och star höö                                 12
    2    Suens gård ibidem crone   1
                 Vtsäde i giärdet                        5
                             i vreten                            7/10
                 Hård vall och star höö                            16
                 Humble gårdz stenger om 100
    3    Kaggegården skatte          1
                 Vtsäde i giärdet                        6 2/5
                             i vreten                         1 4/5
                 Hård vall och staar höö                          25
                 Humblegårdz stenger om 200


    4    Arffuedz gård skatte          1
                 Vtsäde i giärdet                      13 2/5   tvnnor
                             i vreten                            9/10  tvnnor
                 Hård vall och staarbåtz
                 Höö                                                      30   Laaß
                 Humble gårdz om stenger 400
    5    Suenß gard² ibidem skatte  1
                 Vtsäde alz                                 9 3/5   tvnnor
                 Höö                                                      25   Laaß
                 Mulebete och brännemark
                 nötorfftight.


    6    ähr tuå engefiällar till
          Kyrkebärg specifiserat
          folio 65
                 Höö                                                        2   Laaß(Karttext: )  


På denna sijdan möta Skålarpa egor
Maa och staarbatz³ engh
Eene skogh och steenugh mark
Träsk och små buske
Hårdh wall och tuffwugh engh
Hårdh walz med eke och biörke skog
Stenug mark
Träsk och kiärr
Här möter Pååarpa egoor
Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz hage
Onyttigh måße
Steenugh engh
Maa och staarbåtz engh
Tuffwugh engh med små buske 
Engha hage
Engh
Tuff engh
1 och 2
Betz hage
Måss walz engh
Här tage vtmarkan wedh
Här möta <S>alarpa egor
 

¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² gärd dvs. gård
³ Staarbatz dvs. Staarbåtz