O2:7

 

(Rubrik:)      Kyråcker  Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsäde    Laaß
                                                           tunner     höö
 
           Måns i Skogen skatte      ¼
                 Vtsäde alz                             5
                  höö                                                   12
              Humble gårdz stenger om 600
                 Mulebete nötorfftigt,
                 Brännemark ringa på vtmarkan
                 finß inga andra lägen-
                 heter till förbemältte hemman.



(Karttext: )

Scala Vlnarum.
Wäster
Noor
Öster
Söder
På denna sijdan möta Skogz egor.
Hard walz engh och möket steenugh
Små och sanck staarbåtz engh
Svart mylla och stenung iordh
Här möter wtmarkan