O2:70

 

(Rubrik:)      Ååss häradt                
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner     Laaß
 
          Gietaryggen skatte        ½
             Vtsäde i giärdet                          4 1/5
                         i vreterna                            1/2
             Höö                                                         16
             Ensäde, moo och sandhiord.
             quarn gångande hööst och
             wåår.
             Mulebete och skoogh mykit
             ringa.(Karttext: )  


Starbåtz engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Bärg och stenug mark
På denna sijdan möter Gubberijdh egor
Onyttigh måße
Här tager Kullgraffs egor wedh
Tuffwogh engh
Här möta Årydz ägor
Tuff wogh engh
Betz hage