O2:71

 

(Rubrik:)      Murumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laaß
 
          Ryset crone hemman        ¼
          Ensäde suart mylla och mooiord. 
             Vtsäde i gierdit                           3 1/5
             Vtsäde i wreterna A                    1 1/10
             Hårdh valz höö                                           8
             Staar och maa höö                                      8
             Vhtmåßer som bärgas när
             medelmåtigt wäta ähr.
             Staar till                                                       5
             Humblegårdz stenger till 300
             Mulebete gåt. 
             Skog till timber, gierzle,
             och brännamark till wedh.
             Och finß inga andra lägen-
             heeter till forbemältte hemman.(Karttext: )  


Scala ulnarum
Maa och star båtz engh
Biörke skogh
Tuffwogh hård walz engh 
Steen backe
Haßle och boke skogh med skön walz engh
Betz hage
Vtmarkan på alla sijder
Högt bärgh