O2:72-73

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Murumma sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Rya ähr 2 hemman
          Ensäde, sand mylla, och svart
          mylla och möket stenug jordh.
             Vhtsäde till båda hemman            16 1/5    
             Höö och staar                                          60        
    1    Wästergården crone               1
             Vhtsäde i gierdit                            4 4/5
             Vtsäde i vreterna A                        4/5
             Hårdwallz höö                                           8
             Staar och maa höö                                  16
             Humblegårdz stenger om 400
    2    Östergårdhen skatte hemman  1
             Vtsäde i gierdit                            9 4/5
             Vtsäde i wreterna B                        4/5
             Hårdwallz höö                                         12
             Staar och maa höö                                  24
             Humblegårdz stenger om 1000                
             quarn på vtmark gangande¹ höst                                    
             och wåår. Mulebete gått                                                           
             Nötorfftig skog till timber                                          
             gierzle, och brännemark. gått²                                               
    


(Karttext: )  


Scala Ulnarum
Här möter Jeßene häradt
Sten backe
Staar batz³ engh
Staar båtz eng
Eck och haßle skogh
Träsk kiär och mooras
Hård walz engh
Ek och biörke skogh
Träsk
Betz mark
Biörke skogh
Här tager vtmarkan wedh
På denna sijdan möter vtmarkan
Hårdh wallz engh  medh eck haßl och biörke skogh
Onyttig maße4
Onyttigh måße
Tuffwogh engh
Sand mylla iord
Biörke skogh
Betz hage
Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz hage¹ gangande dvs. gångande
² gått tillagt av annan hand
³ batz dvs. båtz
4 maße dvs. måße