O2:75

                       
                  
 
Åhs häradt Groffuaredh sochn
medh effterskreffne hemmen.
Ähro affmätte och affritade

                                                                 
       Vlffuarp                                   folio      76
       Ryszgiärdit                               folio      78
       Myrekulla                                 folio      79
       Grunderyd                                folio      80