O2:76-77

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Groarydz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Vlfwarp skatte hemman        1
             Ensädes iordh, svart mylla
             och möket stenugh åker.
             Vhtsäde alz                                  6 1/2
             Hård walz höö                                          10
             Staar och maa höö                                    20
             Alahanda tarfweskogh,
             timber, swedie, gierzle, och
             brännemarck nötorfftigh.
             Mulebete gått
             Feske watn i Grund Siöö gått
             3 angefiällar på Saßarpa affritning
             noterat folio 93.(Karttext: )  


Scala ulnarum
Vtmarkan
Onytigh huita måse
Wäster
Noor
Öster
Söder
Stenug hård walz engh
Star och maa engh
På denna sijdan tager Sasarpa ägor
Staar och maa engh
Vtmarkan
Hård walz eng
Huita måse
Betz hage
Grunsiöö