O2:79

 

(Rubrik:)      Groffwerydh sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laaß
 
          Myrekulla skatte hemman     ½
             Vtsäde i giärdit    4 3/10               5 1/2
                        i wreten    1 1/5                                                    
             Hård wall staar och mååsz
             eng till                                                       20
             Ensädes suart mylla, och 
             stenig åker.
             Humblegårdz stenger om 600
             Quarn gångande höst och
             wåår.
             Skog, till timbär, giärzle,
             och brännemark nötorfftigh.
             Mulebete godt.
            


(Karttext: )  


På denna sijdan möter Klintens egor
Måße
Maa och staarbåtz engh
Hård walz engh
Liung backe
Hård walz engh
Quarn
Skön walz engh
Skön walz engh 
På denna sydan möter Grännerydz egor
Betz hage medh stenigh mark.
Sanck engh
Betz hager med steenig liungh mark.
Här tager vhtmarkan wedh
Scala ulnarum