O2:8-9   

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt    Kijråckra Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio                           Vtsäde       Höö
                                                                   tunner       Laaß
                                                                                   
   
    1       Wijwarijd¹ skatte hemman    1
                    Vtsäde alz                                 9 9/10
                    Hård valz höö                                            30
                    Humble gårdz stenger om 400
                    Mulebete nötorfftigt.
                    Brännemark ringa, till vedh,
                    och fins jnga andra lägen-
                    heter till förbmältte hemman.
    2       En engefiäll till Suenß gård
                   i Öffre Öyelunda. Specifiserat folio 13         2
    3       En engefiäll till Trädet, i Öffre
                   Öyelunda. Specifiserat folio 13                        ¼

    

(Karttext: )

Här möter en wtmåße och är onyttigh
Onyttigh huitta måße 
På denna sydan möta Smedzåß ehgor.
Suart mylla
Sank tuff engh
Hårdh walz engh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Skogz egor
Hårdwalz engh
Här tager Boarpa egor wädh
Betz hage
Svart mylla
Tuff  engh
Scala ulnarum

 

¹ Wijwarijd ändrat till Wijfwarijd av annan hand.