O2:80-81

 

(Rubrik:)      Ååss häradt  Groffuarydh sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                         Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laas
 
          Grunneryd skatte         ½
             Vtsäde alz                                  5 4/5
             Hård wall och starbatz eng til      <...>                             
             Ensäde suart mylla, och
             suugs iordh, myket stenig
             åker.
             Skoog till timbär, giärzle,
             och brännemark nötorfftigt.
             Book, och hasle på Hule-
             skoog,
             Mulebete godt. (Karttext: )  


Sanck maa engh och träsk
På denna sijdan möter Myrekullasz egor
Biörke skogh
Hård walz engh
Här möter Sasarpa egor
Swart mylla iord
Betz hage
Trä gård
Hum blegård
Engh
Starbåtz engh
Betz hage
Betz hage
Engh
Här möter Holtz eger