O2:83

                       
                  
 
Ååsz häradt Fendzlunda
        sochn.
Medh effterskriffne byar och hemman
äro affmätte och affritade

                                                                 
       Ryda och Klinten                      folio      84
       Staffwaryd                                folio      85
       Lilla Galterydh                          folio      86
       Stora Galterydh                        folio      87
       Senningeryd                             folio       88
       Kullabo                                    folio      89
       Oluffsztorp och Krökeszåsz      folio      90