O2:84

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Rydha crone         1
             Vtsäde alz                                  5 9/10
             Ensäde swartmylla och
             mycket lönstenigh åker
             Höö                                                         20
             Humblegårdz stenger om¹ 400
             Skogh till giersle, och brenne-
             marck nötorfftigh, mulebete
             gått.


Notarum Explicatio                        Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Klinten crone         ¼
             Vtsäde alz                                  2 2/5
                         obrukat 1/5 tunner
             Ensäde, moo, och sandmyl-
             la
             Höö                                                           8
             Humblegårdzstenger om¹ 300
             Skog till giersle, och
             brennemarck medelmåtig¹, mule-
             bete gåt.(Karttext² till Rydha: )  


Här tager Affwelåsa ägor wed
Maa engh
Staar bååtz eng
Här möter Staffwarydz ägor
Stenug hård walz engh
Ryda
Betz hage 
Betz hage


(Karttext² till Klinten: )  

Onyttig måse
Hård walz engh
Myrkullasz ägor
Betz hage  
Vtmarkan
Klinten¹ ordet tillagt av annan hand
² delvis på Folio 85