O2:85

 
(Rubrik:)      Fenslunda sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsäde     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Staffweryd¹ crone         ½
             Vtsäde alz                                  4 4/5
             Ensäde, swart mylla, 
             och stenigh åker.
             Höö                                                         20
             Humblegårdzstenger om¹ 400
             Mulebete got, skogh til
             giersle, och brennemark
             nötorfftigh, book och
             timberskogh. goder¹
 


(Karttext: )  


Väst
Noor
Öster
Maa engh
Senninga rydz ägor
Sanck maa eng
Tuff engh
Rydasz ägor
Staffvaryd²
Stenug betz hage
har³ möter Galterydz ägor
Betz hage 
Vtmarken
Scala ulnarum


¹ tillagt av annan hand
² ändrat av samtida hand
³ har dvs. här