O2:86

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsade¹     Höö
                                                            tunner      Laß
 
          Lilla Galterydh crone         1/8
             Vtsäde alz                                  1 1/5
             Ensäde, swartmylla, och stenigh åker.
             Höö                                                           6
             Skogh til giersle, timber och brennemark
             nötorfftigh, book och haszel, på Hule skogh.
             Mulebete gått.


(Karttext: )  


Wäster
Noor
Öster
Söder
Betz mark
Tuffwig eng
Galterydz ägor
Dymaa och mååsz eng
Betz marck
 

¹ Vtsade dvs. Vtsäde