O2:87

 
(Rubrik:)     Fenszlunda sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                      
 
          Stora Galtryd crone       ½ 
             Vtsäde alz                                  2 4/5
             Ensäde, swartmylla, och stenig
             åker.
             Höö                                                          14
             Mulebete gåt, skogh til timber
             giersle, och brennemark medelmåtigt¹, book
             och haszel, på Hulskogh.
             2 är engh till Kullabo och
             finsz specifiserat folio 89
             Höö                                                            3(Karttext: )  


Scala ulnarum
Väster
Noor
Öster
Söder
Här möta Senningarydz ägor
Starr och maa eng
Betz marck
Eene backa och stenig marck
Stffwarydz agor²
Tuffwig eng
Lilla Galterydz ägor
Betz hage
 


¹ tillagt av annan hand
² agor dvs. ägor