O2:88-89

 
(Rubrik:)      Aass häradt  Fenszlundha sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß
 
   1      Senninghrydh skatte hemman    ½       
             Vtsäde i gierdet     4 2/5                      4 9/10
                           wreterna A 1/2  
             Ensäde, swartmylla, och stenig åker.
             Hårdwal, star och måseng.
             Höö                                                                20
             Quarn gångande höst och wår på vtmarken
             belägen, humblegårdz stenger till 400
             Book och haszelskogh, på Huleskog, timber
             giersle, och brennemarck, nötorfftigh. Mule-
             bete gåt.

   2     Kullabo crone hemman            ½
             Vtsäde alz                                          3 9/10
             Ensäde, swar[war]tmylla, mycket stenig, och
             hallegrundh åker.
             Höö                                                                12
             Noch en engh wedh Stora Galterydh noterat
             folio 87 numero 2   höö                                     3
             Skogh till giersle, timber, och brenne mark, mule-
             bete got.

   3     är en frälze ängefiäll
             


(Karttext till 1 Senninghrydh: )  


Vtmarcken
Betz hage
Onyttig måse
Betz hage
Sanck maa och staar båtz engh
Ene skog med bärris och tuffvig eng
Senningeryd
Lade gård
Bake
Betz hage
Hård valz eng
Staarbåtz engh
Här tager Staffwarydz ägor wed
Galtarydz ägor
Galtheerijdz egor¹
Stafweryd egor¹
Wäster
Noor
Ost
Söder
Scala vlnarvm

(Karttext till 2 Kullabo: )

Här möter Kasztorpa ägor
Vtmarcken
Hoffz ägor
Hård walz eng
Kullaboo
Kasstorpa ägor
Betz hage


¹ skrivet med annan hand