O2:90

 
(Rubrik:)      Ååss häradt  Fenszlunda sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                              
 
   1      Oluffsztorp skatte                1        
             Vtsäde brukat    7 1/5  tunnor           8 3/5
                        obrukat   1 2/5  tunnor
             Ensäde sandmylla och öör iordh. 
             Hård och skönwalz, höö                                   20

   2      Krökeszås crone hemman   ¼
             Vtsäde alz                                          2 1/2
             Ensäde, sandmylla iord höö                                9
            Skogh och mulebete, till båda
             hemmanen. nötorfftig¹.(Karttext till 1 Oluffsztorp: )  


Skon² walz eng
Sand mylla
Liung och betz marck
Sand mylla örr iord
Wäster
Noor
Oster
Söder
Biorke³ skogh
På denna sijdan möta Kasterydz ägor
Liungh och tuffwig betz mark
Huilandasz ägor


(Karttext till 2 Krökeszås: )  

Fändszlundasz ägor
Betz hage
Brisstorpsz ägor


¹ skrivet av annan hand
² Skon dvs Skön
³ Biorke dvs. Biörke