O2:91

                
                  
 
Ååsz härad Herna sochn
Medh effterskrefne byar och hemman
äro affmette och affritade

                                                                 
       Holt                                   folio      92
       Saszarp                              folio      93
       Åsztårp                              folio      94
       Törszåsz                            folio    101
       Bonarp                              folio    103
       Stora och lilla Jszlander      folio    104
       Herna                                folio      96 och 97