O2:94

 
(Rubrik:)      Ååss häradt               
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                Vtsäde     Höö
                                                                   tunner      Laß
 
            Ästorp¹ skattehemman        1        
             Vtsäde i gierdet    8 1/2                      9 3/10
                           wreten      4/5  
             Ensäde swartmylla, och myket
             stenigh åker
             Hårdwalz, höö                                                16
             Star och mååsz, höö                                        25
             Humblegårdz stenger om 1000
             Quarn på vtmarken belägen,
             gångande, höst och wår, fiskewaten
       gatt² i Biörke siöö, skogh till timber,
             giersle, och brennemarck, nödtorp-
             tigh, mulebete gåt.
  


(Karttext: )  


Biörk Siöö
Onyttig måse
Här möter Danarpa ägor
Betz hage med dugelig gränskogh
Backe
Träsk och moo raaß
Kiärragiär dis egor
Hård walz engh
Ma eng
Maa eng
Staarbåtz engh
Betz hage
Hård walz engh
Onyttigh måße
Maa engh
Här möter Bondarpa ägor
Starbåtz engh
Wäster
Noor
Öst
Söder

Författad år 1644 af Kjätell Classon³
¹ Avser Åstorp
² gatt dvs gått tillagt av annan hand
³ skrivet av senare hand